Ledsten.+Pilestredet+Park.067.jpg

Studio

NO Ledsten Arkitektur AS ble etablert av Ellen Ledsten i 2002, siden den gang har kontoret håndtert flere store komplekse rehabiliteringer og transformasjonsprosjekter. 
Prosjektet Mat-og Merkevarehuset på Grünerløkka (2016), der Ledsten arkitektur har vært både ARK og IARK på innvendig bygg, har vunnet flere priser deriblant Oslo Bys Arkitekturpris, Designers Saturdays best interior, og Oslo Arkitektforenings arkitekturpris. Kontoret arbeider alltid i tett dialog med byggherre, og har lang erfaring med programmering/prosjektutvikling og spesifikasjon for anbudsmateriale og påfølgende arbeid med brukerprosesser og omorganisering. 
Vi har høy fokus på brukervennlighet, materialkvalitet og detaljering med ambisjon om sømløs sammenhenger mellom byggets arkitektur, detaljer og møblering.  Prosjektene våre styres alltid i tråd med oppdragsgivers omforente budsjett og fremdrift.

ENG Ledsten Arkitektur AS was established by Ellen Ledsten in 2002, and since then the office has handled several major complex rehabilitation and transformation projects. The project Mat-og Merkevarehuset på Grünerløkka (2016), where Ledsten architecture has been both ARK and IARK on interior building, has won several awards including the Oslo City Architecture Award, Designers Saturdays best interior, and the Oslo Architectural Association's architectural prize. The office always works in close dialogue with the client, and has extensive experience with programming / project development and specification for tender material and subsequent work on user processes and reorganization.
We have a high focus on user-friendliness, material quality and detailing with the ambition of seamless connections between the building's architecture, details and furnishings. Our projects are always managed in line with the client's agreed budget and progress.

 

Team

_MG_9350.jpg

Ellen Ledsten,
Interiørarkitekt MA

Epost: ellen@ledsten.no
Tel: 934 67 561

GGD_2019.png

Gaute Gjøl Dahle,
Interiørarkitekt BA

Epost: gaute@ledsten.no
Tel: 957 27 590


Ledsten Arkitektur AS

KOMPETANSE: Allsidig erfaring med innvendig totalplanlegging av større  nybygg- rehab- og transformasjonsprosjekter. Detaljplanlegging av møblering, belysning, materialer etc .og spesialdesign av  fast innredning i offentlig og privat sammenheng. Forøvrig allsidig erfaring med brukergrupper  i forbindelse med flytting og integrering i åpne kontorløsninger. Spesialkompetanse på transformasjon av store fabrikk/ lagerbygg. 
LEDSTEN ARKITEKTUR AS er en videreføring av foretak etablert oktober 2002, interiørarkitekt Ellen Ledsten MNIL er eier og daglig leder. Kontoret har over 20 års praksis, derav fire år som ansvarlig partner i Logg Arkitektur AS. 
Kontoret er medlem av MNIL; Norske Interiørarkitekters Landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge. 
VERKTØY: Mac med tegneprogrammet Vector Works med 3D program. Sketch Up skisseverktøy for visualisering i 3D

Besøksadresse: Bygdø Allé 5, 0257 Oslo
Postadresse: Haråsveien 9a, 0283 Oslo

Ellen Ledsten,
Interiørarkitekt MA MNIL
Epost: ellen@ledsten.no   
Tel: 934 67 561

Gaute Gjøl Dahle, Interiørarkitekt BA
Epost: gaute@ledsten.no
Tel: 957 27 590   

Navn *
Navn

Kredittering fotografer: Ivan Brody, Johnny Vaet Nordskog, Jonas Adolfson – Mills - Merkvevarehuset på Grünerløkka / Ragnar Hartvig – Hytte Blefjell, Pilestredet Park leilighet / Per Gunnarsson – USBL


 

© LEDSTEN ARKITEKTUR 2019 All rights reserved