usbl+11222b.jpg

Transformasjon: Hovedkontor for USBL Oslo

ARBEIDSOMFANG: Transformasjon av 7. og 8. etg. i næringsbygg
ADRESSE: Arbeidersamfunnets Plass 1 Tegnet i 1940 av Arkitekt Ove Bang 
FERDIGSTILT/ OVERTAGELSE: 01. sept. 2010
AREAL: Ca 2600m2 (eks fellesareal) 
PROSJEKTERENDE INTERIØRARKITEKT: LEDSTEN ARKITEKTUR AS  v. Int ark Ellen Ledsten i samarbeid med Arkitekt Sindre Hakestad (OTG)
ENTREPRENØR: Oslo Entreprenør  AS
BYGGHERRE: Olav Thon Gruppen
BRUKER/ LEIETAKER: Usbl (Ungdommens boligbyggelag)

BESKRIVELSE: Arealene har tidligere rommet samfunnssaler, råloft og kontorer. Rivearbeidene av de gamle arealene startet etter at Usbl hadde fått tilpasset arkitekt Sindre Hakestad sine plantegninger etter sine ønsker. Den nye planløsningen rommer, åpne kontorarealer i randsonene, med et stort fellesareal over to etasjer i midtsonen. Det er etablert nytt overlys i taket over fellesarealene. Usbl skal disponere hele arealet selv, til ca 120 ansatte. 
Randsonen mot fasade var tidligere kontorer og vi har valgt å understreke dette i materialvalget ved å gjøre disse områdene enkle og hvite. Skille mellom midtsonen og arbeidsplassene markeres av en murpusset bærevegg. Gjennom store åpninger i denne bæreveggen kommer man inn i midtsonen der materialer og konstruksjoner, både nye og gamle, understreker at dette tidligere var lager og råloft. Ståldragere, forskallingsvegger og det hvelvede taket er beholdt. Rekkverk og trapp er laget nytt i glass og varmvalset råstål. Det samme råstålet er tatt igjen i omramming på møteromsfronter og div. innredningselementer. Midtsonen er ment å fungere som bedriftens hjerte, her kommer kundene inn.  Møterom, kantine, info-  kundesone, sosiale soner med minikjøkken, biblioteksfunksjon etc.er lokalisert her. Randsonene er forbeholdt de ansatte og her er det lagt opp til minst mulig trafikk ved at alle områder har print, kopi, og garderobe i umiddelbar nærhet. Mange av møblene er spesialtegnet av Ledsen Arkitektur AS. Flexiboxer (print-, garderobe-, møtebox, infoskjermer, sofaer, kantine- og sosialsone bord, resepsjon med postrom, kantine og minikjøkken etc. 
STÅLDETALJER; til glassvegger ol. er basert på enkle skisser og primært løst på stedet med stålleverandør.  Pulter har spesialtegnede skjermvegger med akustisk dempende filt og hylle på siden. Utsmykking består av prosessbilder,perforert akryl for akustisk demping. MØTEROM. Skyvedørsvegg i styrerommet (t.v.) er laget av perforert aluminium for å gi akustisk demping i rommet. Det er printet foto direkte på platene. Spesialtenede «FLEXIBOXER» med funksjon som garderobebox, sittebox, printbox, sorteringsbox. Hvert område har en av hver. Motivene på glassene er hentet fra Usbls billedarkiv, og utgjør et galleri over gamle byggeprosjekter. Boksene er plassert slik at de skjermer arbeidsplasser fra gangsone. INFOSKJERMER spesialdesignet  i råstål har innfelte dataskjermer som viser forskjellige områder ved bedriften. Stålskivene har et dreiemoment og kan danne en åpen eller lukket løsning mellom besøksområde og kantine. Sofabenk med fastmonterte bord av råstål.
KANTINE OG SOSIALE SONER med spesialtegnede bord. RESEPSJONSOMRÅDE MED POSTROM. Postrommet har glass mot fellesareal med overlys , og tett finèrt vegg mot passasje og møterom.

PROSJEKTET ER PUBLISERT: I ARKITEKTUR N NR 3 -2011 OG SOM ET AV HOVEDPROSJEKTENE I NILS ÅRBOK 2010.
PROSJEKTETE VAR OGSÅ BESØKSSTED I OSLO UNDER ÅPENT HUS 2011


Tegninger


Prosess:
Arealer før og under riving.


Detaljbilder fra prosjektet